Gia hạn tuyển dụng các vị trí phòng ban Công ty TNHH MTV Chuyển tiền Toàn cầu VietinBank tháng 7/2017
03/7/2017

Công Ty TNHH MTV Chuyển tiền Toàn cầu VietinBank tuyển dụng lao động tháng 7/2017.

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ PHÒNG BAN CÔNG TY TNHH MTV CHUYỂN TIỀN TOÀN CẦU VIETINBANK THÁNG 6/2017
06/6/2017

Công Ty TNHH MTV Chuyển Tiền Toàn Cầu VietinBank tuyển dụng lao động tháng 6/2017 .

Hỗ trợ

(84) 4 3942 8690/ 91

kieuhoi@vietinbank.vn

Đối tác