STT

Tên nước

Tên ngân hàng

1

Hoa Kì

Wells Fargo

2

Hàn Quốc

Korea Enchange Bank

Woori Bank

Kookmin Bank

3

Nga, Séc, Đông Âu

Russlav Bank

4

Malaysia
Singapore
Thái Lan

CIMB Bank

5

Hà lan

Suri Change Bank

6

Đài loan

Cathay United Bank

CTBC