Chuyển tiền du học

Dịch vụ chuyển tiền du học VietinBank giúp khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài phục vụ mục đích học tập, nghên cứu, đào tạo. Với hệ thống ngân hàng đối tác rộng khắp các quốc gia, khu vực, VietinBank cam kết chuyển tiền nhanh chóng với mức phí dịch vụ tiết kiệm nhất. 

Đối tượng chuyển tiền:

  • Người đi học tập nước ngoài. 
  • Thân nhân của người đi học tập ở nước ngoài. 
  • Đơn vị tổ chức du học chuyển tiền theo ủy quyền của khách hàng. 

Hồ sơ chuyển tiền du học: 

  • Thư tiếp nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài (hoặc giấy chứng minh đang học tập tại nước ngoài).
  • Giấy thông báo chi phí của cơ sở đào tạo.
  • Bản sao Hộ chiếu và visa (hoặc giấy tờ cấp phép lưu trú ở nước ngoài trong trường hợp không cần visa) của người đi du học.
  • Giấy tờ liên quan khác. 

Phí chuyển tiền du học:

STT

Loại phí

Mức phí

Ghi chú

1

Phí dịch vụ chuyển tiền

0.15% số tiền chuyển

Tối thiếu 5 USD

2

Phí điều chỉnh, sửa đổi,hủy giao dịch

5 USD/lần

3

Điện phí

5 USD/điện

4

Phí thu hộ ngân hàng nước ngoài (Phí OUR) 

  Tùy theo nơi gửi đên

Vui lòng liên hệ để biết chi tiết

VietinBank