Chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài

Đối tượng chuyển tiền

 • Công dân Việt Nam.
 • Cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, nhập cảnh hợp pháp tại Việt Nam.

Mục đích chuyển tiền

 • Học tập, chữa bệnh cho bản thân hay thân nhân ở nước ngoài.
 • Trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài.
 • Du lịch, công tác tại nước ngoài.
 • Chuyển tiền cho người thừa kế ở nước ngoài.
 • Định cư ở nước ngoài.
 • Trả phí, lệ phí cho nước ngoài.
 • Chuyển lương hoặc thu nhập hợp pháp khác của cá nhân là người nước ngoài.

Phương thức chuyển tiền

 • Chuyển tiền qua hệ thống chuyển tiền nhanh Western Union
 • Chuyển tiền qua hệ thống Swift của ngân hàng

VietinBank