Chuyển tiền qua ngân hàng Woori Bank

Giới thiệu: Ngân hàng được thành lập năm 1899 là ngân hàng đầu tiên tại Hàn Quốc. Hiện tại ngân hàng có 896 chi nhánh và văn phòng tại Hàn Quốc, 13 chi nhánh và văn phòng tại nước ngoài.
SWIFT CODE: HVBKKRSE
Địa chỉ: 1-203 Hoehyeon-dong, 1-ga, Jung-gu, Seoul, Korea (Republic of)
Website: http://www.wooribank.com
 • Người gửi tiền có thể đến các chi nhánh ngân hàng Woori Bank, cung cấp các thông tin sau:
  • Họ tên người nhận/ Beneficiary’s name:
  • Số CMND hoặc Hộ chiếu người nhận/ ID or Passport No:
  • Địa chỉ người nhận/ Beneficiary’s Address:
  • Điện thoại người nhận (nếu có)/ Beneficiary’s tel No (if any)
  • Số tài khoản người nhận/ Beneficiary’s Account No:
  • Ngân hàng nhận/ Beneficiary Bank: Vietnam JSC Bank for Industry and Trade (Swift code: ICBVVNVX)
  • Đặc điểm sản phẩm: 
   • WooriBank sẽ cung cấp cho người gửi biên lai gửi tiền và Mã số chuyển tiền (PIN) gồm 13 chữ số. 
   • Người gửi thông báo cho người nhận tiền mã số 13 chữ số này.
   • Người nhận có thể đến bất kỳ Chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào thuận tiện nhất của VietinBank, xuất trình giấy tờ tùy thân và mã số chuyển tiền (PIN 13 số) để nhận tiền.
 • Chuyển tiền qua dịch vụ Woori One:
  • Đặc điểm và cách thức chuyển tiền: 
   • Đây là dịch vụ chuyển tiền tự động, người gửi tiền đến bất cứ chi nhánh nào của ngân hàng Woori để đăng ký một lần duy nhất
   • Cung cấp thông tin về tên người nhận tiền, số tài khoản tại ngân hàng VietinBank, tên ngân hàng nhận là ngân hàng VietinBank và số điện thoại
   • Giao dịch viên sẽ cung cấp cho người gửi tiền một số tài khoản mới dành riêng cho dịch vụ này.
   • Nộp số tiền muốn chuyển vào tài khoản đã đăng ký bằng cách qua quầy giao dịch, ATM hoặc internet, hệ thống sẽ tự động chuyển tiền theo thông tin đã đăng ký.
   • Giấy tờ cần thiết: Hộ chiếu, Sổ sao kê tài khoản.
  • Lợi ích:
   • Chỉ cần đến chi nhánh của ngân hàng Woori để đăng ký một lần duy nhất.
   • Phí chuyển tiền thấp hơn so với các hình thức chuyển tiền thông thường khác.