Thông báo về việc sử dụng dịch vụ Western Union online

Thông báo về việc thanh toán và Nhận tiền Western Union Online vào TK (ABMT)

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng dịch vụ Nhận tiền Western Union Online vào tài khoản

Theo chính sách mới của Western Union, Số tài khoản của Người Nhận tiền sẽ có thể được cung cấp cho Western Union, và “Họ” (surname/family/last name) của Quý khách hàng trên món tiền chuyển với “Họ” của Quý khách khai báo khi mở tài khoản phải trùng khớp. Vì vậy, đề nghị Quý Khách hàng cung cấp chính xác tuyệt đối “Họ” của Quý khách cho Người gửi tiền:

Ví dụ: tên của Quý khách hàng (Người Nhận tiền): Nguyễn Văn Minh

Thông tin tại mục: Họ/Surname/Family/Last Name cần cung cấp đúng là: 

Các trường hợp sai như sau sẽ không nhận được tiền:

Nếu Giao dịch nhận tiền Online không thành công do cung cấp “Họ” không chính xác, đề nghị Quý khách hàng vui lòng ra Quầy để nhận tiền, và cung cấp chính xác “Họ” cho Người chuyển tiền trong các lần thanh toán sau.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng.

Hỗ trợ

(84) 4 3942 8690/ 91

kieuhoi@vietinbank.vn

Đối tác