1. Chuyển tiền qua ngân hàng Kookmin Bank hoặc Korea Exchange Bank, hoặc Woori Bank

Người gửi tiền có thể đến những ngân hàng này, cung cấp các thông tin sau:

 •  Họ tên người nhận/ Beneficiary’s name:
 •  Số CMND hoặc Hộ chiếu người nhận/ ID or Passport No:
 •  Địa chỉ người nhận/ Beneficiary’s Address:
 •  Điện thoại người nhận (nếu có)/ Beneficiary’s tel No (if any)
 • Số tài khoản người nhận / Beneficiary’s Account No:
 • Ngân hàng nhận/ Beneficiary Bank: Vietnam JSC Bank for Industry and Trade (Swift code: ICBVVNVX)
Ghi chú: Dịch vụ chuyển tiền từ các Ngân hàng Korea Exchange Bank, Kookmin Bank, Woori Bank về VietinBank chỉ trong vòng 01 ngày làm việc.
 

2.      Chuyển tiền qua ngân hàng khác

Người gửi tiền có thể đến những ngân hàng có dịch vụ chuyển tiền theo danh sách dưới đây hoặc bất cứ ngân hàng nào tại Hàn Quốc, cung cấp các thông tin sau:

 •  Họ tên người nhận/ Beneficiary’s name:
 •  Số CMND hoặc Hộ chiếu người nhận/ ID or Passport No:
 • Địa chỉ người nhận/ Beneficiary’s Address:
 • Điện thoại người nhận (nếu có)/ Beneficiary’s tel No (if any)
 • Số tài khoản người nhận/ Beneficiary’s Account No:
 • Ngân hàng nhận/ Beneficiary Bank: Vietnam JSC Bank for Industry and Trade (Swift code: ICBVVNVX)
 • Ngân hàng trung gian/ Intermediate Bank:

- Nếu chuyển bằng USD chọn: Ngân hàng trung gian (intermediary bank): Wells Fargo Bank, New York (Swift code: WFBIUS6S) hoặc Bank of NewYork NYK (Swift code: IRVTUS3N)

Lưu ý:

+   Người nhận tiền có tài khoản tiền gửi tại VietinBank có thể nhận được tiền tại bất cứ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào của VietinBank ( trên 154 chi nhánh và gần 1000 phòng giao dịch trên khắp các tỉnh, thành ở Việt Nam)

+   Người nhận có thể cung cấp số giấy tờ tùy thân, số điện thoại tiền để Vietinbank dễ dàng liên hệ với người nhận tiền trong trường hợp thiếu số tài khoản.

Để biết thêm chi tiết bạn có thể truy cập vào trang Web của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (www.vietinbank.vn) hoặc gửi thư về địa chỉ: kieuhoi@vietinbank.vn hoặc gọi điện thoại về số máy 84.4.39428690 hoặc 84.4.39428691

Danh sách một số Ngân hàng Hàn Quốc có dịch vụ chuyển tiền tốt:

 •  Korea Exchange Bank

Giới thiệu: Ngân hàng được thành lập năm 1967, hiện tại ngân hàng có 355 chi nhánh tại Hàn Quốc và 29 chi nhánh tại nước ngoài.

SWIFT CODE:  KOEXKRSE

Địa chỉ: 181, 2-ka, Eulji-ro, Chung-gu, Seoul 100-793, Korea (Republic of)

Website: http://www.keb.co.kr/main/en/

 •  Kookmin  Bank

 Giới thiệu: Ngân hàng được thành lập năm 1963, không chỉ là ngân hàng thương   mại hàng đầu Hàn Quốc, Kookmin còn là một động lực đằng sau việc hiện đại hóa của hệ thống ngân hàng Hàn Quốc. Hiện tại Ngân hàng có hơn 1200 chi nhánh tại Hàn Quốc và 11 chi nhánh tại nước ngoài.

            SWIFT CODE:  CZNBKRSE

            Địa chỉ: 9-1 2-Ga, Namdaemun-Ro, Jung-Gu, Seoul 100-703, Korea (Republic of)

            Website: http://www.kbstar.com

 • Woori Bank

Giới thiệu: Ngân hàng được thành lập năm 1899 là ngân hàng đầu tiên tại Hàn Quốc. Hiện tại ngân hàng có 896 chi nhánh và văn phòng tại Hàn Quốc, 13 chi nhánh và văn phòng tại nước ngoài.

            SWIFT CODE:  HVBKKRSE

            Địa chỉ: 1-203 Hoehyeon-dong, 1-ga, Jung-gu, Seoul, Korea (Republic of)

            Website: http://www.wooribank.com

 •  Industrial Bank of  Korea

Giới thiệu: Ngân hàng được thành lập năm 1961, hiện tại Ngân hàng có 16 khu vực trụ sở chính, 570 chi nhánh và 4 công ty con tại Hàn Quốc, 10 chi nhánh tại nước ngoài.

SWIFT CODE:  IBKOKRSE

Địa chỉ: PO Box 4153, 50 Ulchi-ro 2-ga, Chung-gu, Seoul 100-758, Korea (Republic of)

Website: http://english.ibk.co.kr/en/home.html

                                                ********************************